Spolupráce s průmyslem a s výzkumem

Nabízíme spolupráci v oblastech konzultací, poradenství, smluvního výzkiumu i řešení projektů formou vytvoření týmů pracovníků a doktorandů specializovaných v oboru.

Příklady  témat:

  • přístrojová a senzorová technika.
  • Nedestruktivní testování konstrukcí/konstrukčních dílů v extrémních podmínkách (bezkontaktní testování na výskyt trhlin, nehomogenit a materiálových změn pomocí bezkontaktního ultrazvukového testování – EMAT, vířivých proudů a termografie).
  • In-flight snímání a vyhodnocování vibrací a akustické emise pro vyhodnocování stavu zařízení.
  • Testovací a kalibrační zařízení pro magnetometry, videometrická zařízení, testování EMC komunikačních sběrnic. Simulátory pro testování přístrojů a senzorových systémů.
  • Návrh a FEM simulace zejména v oblasti stejnosměrných a nízkofrekvenčních magnetických polí.
  • Vývoj hardware a software pro FPGA, CPLD, DSP, PIC, procesory RISC i PC. Návrh, vývoj a testování embedded systémů (např. videoprocesorů) a komunikačních sběrnic pro kritické mise. 
  • Návrh, vývoj a testování videometrických a kamerových systémů.
  • Testování a diagnostika číslicových, analogových i ADC systémů.
  • Palubní magnetometry, kompasy a navigační systémy.

Další témata najdete v sekci "Výzkum" na stránkách specializovaných laboratoří