Informace o bakalářských pracích zadávaných na Katedře měření

(obor Kybernetika a měření)

 

Pokud máte zájem o měření a přístrojovou techniku nebo leteckou informační techniku, můžete si vybrat bakalářskou práci z některé z následujících oblastí:

·         Měřicí systémy,

·         Přesná měření elektrických veličin,

·         Měření v oblasti mobilních komunikací,

·         Analogově-číslicové převodníky a moduly a jejich testování,

·         Číslicové zpracování signálu v měřicí technice,

·         Letecké informační a řídicí systémy,

·         Měření v oblasti biomedicínského inženýrství,

·         Senzory a měření neelektrických veličin,

·         Magnetické senzory a magnetická měření,

·         Diagnostické systémy,

·         Videometrie.

 

Převážná většina bakalářských prací je součástí projektů řešených na katedře měření v rámci českých i mezinárodních projektů výzkumu a vývoje  nebo spolupráce s průmyslovými podniky či státními institucemi.

 

Podrobnější informace o aktivitách katedry měření v jednotlivých oblastech můžete najít na http://measure.feld.cvut.cz/dept/research/labs.html.

  

Na znalosti z oblasti získané v bakalářském studijním programu z oblasti měření a přístrojové techniky navazují v magisterském studijním programu oboru Kybernetika a měření bloky Měřící a přístrojové systémy a Letecké informační a řídící systémy.