obor Letecké a kosmické systémy magisterského programu Kybernetika a robotika
 
Katedra měření, Technická 2, 166 27 Praha

  • Základní info o LeKS

Letecké a kosmické systémy

Magisterský obor Letecké a kosmické systémy je zaměřen především na výchovu odborníků v oblastech avionických a kosmických systémů a technologií. Tyto oblasti jsou podpořeny znalostmi z kybernetiky, robotiky a měření, sběru a zpracování dat. Studium zahrnuje předměty poskytující teoretický základ i praktické zkušenosti a to jak s reálnými leteckými a kosmickými systémy a senzory, tak i s moderními metodami zpracování a vyhodnocení dat, a s tím souvisejícími systémy řízení a rozhodování.

Praktická stránka studia je podpořena spoluprací s průmyslem. Absolvent tohoto oboru bude moci základ znalostí ze společné části programu Kybernetika a robotika (KyR) rozšířit o oblasti leteckých a kosmických systémů a technologií, systémů automatického řízení, navigačních (i GNSS) a radionavigačních systémů a aerodynamiky a mechaniky letu. Teoretické znalosti jsou intenzivně i prakticky rozvíjeny, a to jak na počítačových simulacích, tak zejména ve vlastních specializovaných laboratořích umožňujících práci s unikátním přístrojovým vybavením a hardwarem. V rámci řešení diplomových prací se studenti mohou zapojit do vývojových programů jednotlivých pracovišť, řešení grantů, domácích i zahraničních projektů a spolupracovat s oborově zaměřenými firmami.

Studium a zahraniční stáže jsou podporovány spoluprací se zahraničními univerzitami v rámci mezinárodního programu PEGASUS Network.


Na výuce odborných předmětů oboru LeKS se podílí:
 
 • Katedra měření - garant oboru, K13138
 • Katedra kybernetiky, K13133
 • Katedra řídicí technicky, K13135
 • Katedra radioelektroniky, K13137
 • Katedra elektrických pohonů a trakce, K13114


Studium LeKS umožní absolventům získat široký okruh znalostí z oblasti:
 
 • přístrojového leteckého a kosmického vybavení
 • automatického řízení letu
 • řízení letového provozu
 • inerciálních navigačních a radionavigačních prvků
 • meteorologie
 • aerodynamiky a mechaniky letu
 • konstrukce letadel a kosmických prostředků a jejich pohonů
 • bezpilotních prostředků


Struktura studia LeKSPřehled jednotlivých předmětů
 
Povinné předměty programy KyR
Matematika pro kybernetiku
Teorie dynamických systémů
Inteligentní robotika
Práce v týmů a její organizace
Diagnostika a testování
Individuální projekt
Diplomová práce

Povinné předměty oboru LeKS - rozbalit
Aerodynamika a mechanik letu
Navigace
Systémy řízení letu
Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků
Palubní informační a řídicí systémy

Volitelné předměty související s oborem LeKS - rozbalit
Radiové systémy
Řízení letového provozu
Konstrukce a pohony letadel
Sběrnicové systémy letadel a EMC
Kosmická technika a technologie
Bezpilotní prostředky
Spolehlivost a bezpečnost systémůKatedra měření  ||  Fakulta elektrotechnická  ||  ČVUT v Praze Webmaster: Jan Roháč
Magisterský studijní obor LeKS, skupina LIS