Historie katedry měření ČVUT FEL

1951: založena Elektrotechnická fakulta ČVUT
Vedoucím katedry teoretické elektrotechniky je prof. Zdeněk Trnka.
1971: Vzniká katedra měření, kterou vede prof. Václav Fajt.
1990 - 1997: katedru vedl doc. Petr Kocourek
1997 - 2008: katedru vedl prof. Vladimír Haasz
2008 - 2011: katedru vedl prof. Pavel Ripka
2011 - 2014: katedru vedl prof. Vladimír Haasz
2014: vedoucím katedry je doc. Jan Holub

 

Prof. Trnka