Zápis předmětů BAP a DIP

  • Předměty BAP resp. DIP si studenti zapisují s kódem katedry, z níž je vedoucí BAP resp. DIP.
  • Je-li vedoucím práce externista, který nemá úvazek na fakultě, zapisují se předměty BAP resp. DIP s kódem katedry obhajoby. Jméno externího vedoucího práce vloží do KOSu referentka katedry obhajoby (podobně referentka katedry obhajoby vloží do KOSu i jméno oponenta, je-li externista).
  • Obhajoby bakalářské resp. diplomové práce studenti vykonají na té katedře, která garantuje jejich obor studia, tzv. katedra obhajoby (dle svého studijního plánu); v případě nejasnosti katedru obhajoby určí garant oboru resp. garant programu po dohodě s vedoucím příslušné katedry.
  • Téma bakalářské resp. diplomové práce musí být schváleno vedoucím katedry obhajoby.
  • Katedra obhajoby musí být jasná v okamžiku schvalování tématu, protože téma schvaluje vedoucí katedry obhajoby.