More-than-Moore wafer processing (with Special Emphasis on Magnetics)

Zpět na seznam seminářů
Přednášející: Ing. Jan Kubík, Ph.D.
Místo působení přednášejícího: Analog Devices, Limerick, Irsko
Místnost: A3-318
Datum a doba konání : 15/05/2017 - 11:00 - 12:30

Jan Kubík works as Staff Process Development Engineer in Global Operations of Analog Devices (ADI) and is located in Limerick, Ireland. He will introduce ADI’s Limerick Manufacturing Facility with an emphasis on continued innovation and managing transitions. A section will follow focused on selected wafer-level processing technologies used for devices beyond CMOS – “More-than-Moore”. He’d then present in more detail on device and process development two examples of More-than-Moore devices – magnetoresistive sensor and integrated magnetic core transformer for integrated DC-DC conversion.

 

Jan Kubík pracuje jako Staff Process Development Engineer v Analog Devices (ADI Global Operations, Limerick, Irsko). V rámci přednášky představí výrobní závod Analog Devices v Limericku s důrazem na probíhající inovace a technologické přeměny a výzvy. Následující sekce bude zaměřena na zpracování na úrovni substrátových disků ("wafer-level processing") v rámci technologií pokročilejších než CMOS - tzv. technologií "More-than-Moore". V detailu bude ukázán vývoj vlastního čipu a výrobního procesu na dvou příkladech - magnetorezistivního senzor a integrovaný transformátor s feromagnetickým jádrem pro DC-DC převodník.