Prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

Contact

Position: Profesor
Room: T2:B3-441b
E-mail: ripka()fel.cvut.cz
Phone: (+420)-22435-3945
Fax: (+420)-233 339 929
Mail address: Technická 2, 166 27 Prague 6, Czech Republic

More details about person

Osobní kalendář          Děkanský projekt                                                  

Děkan FEL

Curriculum vitae:

nar. 7.7.1959 

Elektrotechnickou fakultu ČVUT ukončil r. 1984 s vyznamenáním a cenou děkana (obor technická kybernetika, zaměření měřicí technika).
Od roku 1984 na katedře měření FEL: 1984-1986 stážista, 1986-1987 interní aspirant, 1987-1989 odborný pracovník, 1990-1994 vědecký pracovník, 1994-1996 odborný asistent, 1996- docent, 2002 profesor

Kandidátskou práci obhájil v r. 1989.
Habilitoval se v r. 1996 prací "Feromagnetické senzory".
Profesorem v oboru měřicí technika jmenován v r. 2002.

Šťastně ženat, 3 děti, ≥6 vnoučat.

Zahraniční pobyty

V letech 1990-94 hostující výzkumník na Dánské Technické Univerzitě (celkem 13 měsíců).
1993 stáž British Council na University of Bath (3 týdny).
Od 3/2001 do 9/2001 získal stipendium Marie Curie Advanced Research Fellowship
pro vybudování laboratoře magnetických senzorů na National University of Ireland, Galway
2005/2006 Visiting Researcher v Inst. for the Protection and the Security of the Citizen, Ispra, Itálie (1 rok)
2005, 2007 National University of Singapore, visiting scientist (3 měsíce)
 

Grantové projekty

1998-1999 zodpovědný za návrh fluxgate magnetometru pro českou družici Mimosa
2000- 2003: mezinárodní koordinátor pilotního projektu Leonardo "Modulární kursy o moderních senzorech" (9 partnerů z 8 zemí).
2003-2006 národní koordinátor evropského projektu SENPIMAG (STREP projekt FP6)
2009-11 zodpovědný za projekt OPPA „Inteligentní budovy“
2008-12 národní koordinátor evropského projektu ISP-1 (FP7 Space)
2011-14 zodpovědný za projekt TAČR Fluxgate magnetometr

Další projekty:
Nositel 4 interních grantů ČVUT, 4 projektů GAČR, 1 projektu IGA MZV (koordiátor za FEL), 3 mez.  projekty Kontakt, (spolupráce s Japonskem, Řeckem a USA).

 Publikace

Autor a spoluautor více než 200 vědeckých prací: 90 z nich publikováno v impaktovaných mezinárodních časopisech (>824 heterocitací v SCI). H-index = 15 dle SCI, 12 dle VVVS.
Mnoho vyzvaných i běžných příspěvků na mezinárodních konferencích (včetně IEEE Intermag, IEEE Sensors, MMM, Eurosensors, SMM, EMMA a Imeko World Congress).
Editor a hlavní autor monografie Magnetic Sensors and Magnetometers, vydané  nakladatelstvím Artech, USA v r. 2001 a monografie Modern Sensors Handbook (ISTE-Willey, 2007).

Autor kapitol v 5 dalších mezinárodních monografiích

Aktuální seznam novějších publikací je možno najít níže

 

Patenty a ceny

1 evropský patent, 1 patent USA, 1 španělský, 6 českých, 2 PV

Cena Inovace za rok 2000, Cena rektora ČVUT za publikaci v r. 2001, 2010.

 

Akademické a odborné funkce

Děkan FEL (1.7.2011-30.6. 2015)
Člen Vědecké rady ČVUT a VŠE
Člen odborné komise RVVI pro technické vědy a neživou přírodu (2009-)
Fond pro podporu výzkumu: člen řídicího výboru (2008- )
Rada vysokých škol: člen (2007-   ), místopředseda Komise pro rozvoj (2009- )
Proděkan FEL pro studijní záležitosti (2006-7)
Předseda Rady magisterského studijního programu Inteligentní budovy (2006-)
Člen Vědecké rady ČVUT FEL (od 2003)
Člen Akademického senátu FEL (1999-2005, 2000-2005 mluvčí pedagogické komise).
Člen programového výboru řady mezinárodních konferencí (např. Eurosensors, Transducers, IEEE Sensors, JEMS, Intermag, EMSA, SMM) .
Člen  Eurosensors Steering Committe od roku 1993.
 

Zvolen jako General Chairman konference Eurosensors XVI (Praha 2002).

Člen redakční rady impaktovaného časopisu Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review) (2008- )
Člen Int. Advisory board impaktovaného časopisu Measurement Science and Technology (IOP, 2008- ).
Associate editor impaktovaného IEEE Sensors Journal (funkční období 2001-2002 a 2003-2004).
Člen redakční rady časopisů Journal of Sensors (Hindawi Publishing Corp., USA, 2007-10), International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems (2008- ) a Slaboproudý Obzor (1995-2006).

 Člen IEEE, České metrologické společnosti a spolku Elektra.

 

Pedagogická činnost

Přednáší a cvičí na FEL zejména předměty Senzory a měření a Moderní senzory a zpracování signálu.

Vedl řadu úspěšných dipl. prací a 10 úspěšných doktorandů (100% úspěšnost).

V současné době vede 3 doktorandy: M. Janošek, A. Zikmund, P. Novacek
PhD graduanti: P. Navrátil, A. Platil, A. Tipek, A. Cerman , M. Vopálenský, J. Kubík, M. Malátek, J. Tomek. M. Butta

2002, 2007: přednášející na CNRS Autumn School, Francie
2004: přednášející na Athens international course, Praha
2003: přednášející na NATO ASI, Portugalsko

 Odborná činnost

Pracoval v oblasti magnetických senzorů (zvláště fluxgate a magnetorezistivních) a účastnil se výroby přístrojů pro magnetická měření. Průmyslové poradenství a výzkumné kontrakty pro domácí a zahraniční společnosti v rámci doplňkové činnosti FEL (celkový obrat přes 4 mil. kč).

Knihy 

         

 

 

 

List of selected publications


Select your choice to view type of publication