Kurz praktické elektroniky

Aktuální informace jsou na nových www stránkách  zde : Kurz praktické elektroniky

Kurz praktické elektroniky je organizován  katedrou měření v září v týdenních turnusech a je určen pro nově přijaté studenty programu „Kybernetika a robotika“, kteří dosud neměli praktické zkušenosti s mikroprocesory, elektronikými součástkami a obvody,  jejich sestavováním a oživováním.  .

Každý účastník si na nepájivém kontaktním poli sestaví mikroprocesorem  řízený jednoduchý laboratorní přístroj F0-Lab, který obsahuje funkce voltmetru, impulsního generátoru, digitálního osciloskopu. Prostřednictvím F0-Lab se studenti seznámí nejen s elektronikou, ale i se základními principy funkce přístrojů a jejich použitím.

Platforma F0-Lab  je následně také využita  pro úvodní  krátké seznámení s programováním zabudovaného 32- bitového mikrořadiče (STM32F042) s jádrem ARM  Cortex- M0 v jazyce C++ s využítím on-line IDE mbed , (mbed.org).

Snímky z minulé akce v září 2016 zde

Důležité informace pro nastupující studenty

Zde se v průběhu kurzu umisťují aktuální výukové materiály: