Unikátní technické pracoviště a přístrojové vybavení katedry

Unikátní technické pracoviště a prostředky katedry

 • Vybavení pro ultrazvukové testování pomocí piezoelektrických i elektromagnetoakustických měničů.
 • Vybavení pro testování vířivými proudy, pro monitorování akustické emise, pro vyhodnocování termogramů.
 • Systém pro testování a kalibraci senzorů tlak.
 • Vybavení pro testování a kalibraci magnetických senzorů (včetně teplotní závislosti offsetu a citlivosti).
 • Vybavení pro testování akcelerometrů, inklinoměrů a senzorů úhlové rychlosti.
 • Systémy pro měření magnetických vlastností materiálů.
 • Testovací pracoviště pro EMC, zejména pro testování odolnosti komunikačních sběrnic.
 • Systémy pro testování A/D a D/A převodníků.
 • FEM simulační programy: Flux 3D, Ansys
 • Vybavení pro vývoj a prototypovou výrobu elektronických zařízení.
 • Videometrická laboratoř.

Specializované měřicí přístroje

 • Dual Phase DSP Lock-in Amplifier Signal Recovery 7265
 • 200 MHz RF lock-in amplifier SR844
 • 100 kHz DSP lock-in amplifiers SR830
 • Agilent 4284A LCR meter, 20 Hz to 1 MHz.
 • Agilent 4285A Precision LCR Meter, 75 kHz to 30 MHz
 • 2 HP33120A 15MHz Function/Arbitrary Waveform Generator
 • 3 Agilent Megazoom Oscilloscopes
 • Dual Channel System for signal processing (2 Boxcar averagers + Dual Channel ADC)
 • 2 Magnetic shields (6 layers), one of them with built-in thermostat
 • Numerous Helmholtz coils of various sizes, solenoids and electromagnets
 • LakeShore Model 480 Fluxmeter
 • LakeShore Model 450 Gaussmeter
 • 35670A 2 channel FFT Dynamic Signal Analyzer, DC-102.4 kHz
 • Low-noise voltage preamplifier SR 560
 • Kepco BOP 50V-8A Power supply
 • DC power supply, 0-20 V, 0-10 A, 200 W. GPIB
 • Tektronix RSA3408A Real-Time Spectrum Analyzer
 • Brüel & Kjær PULSE - 3560C
 • Agilent E5062A ENA-L RF Network Analyzer, 300 kHz to 3 GHz
 • Fluke 5100B Calibrator

Další informace na stránkách specializovaných laboratoří v sekci "Výzkum".

Katedra celkem vlastní 119 přístrojů s pořizovací cenou nad 100 000 kč.
Celková hodnota přístrojového vybavení je cca 50 mil. kč.