Aktuální rámcová témata diplomových prací

Aktuálně vypsaná rámcová témata prosím prohlížejte přímo ve studijním informačním systému KOS

Informace o řešení diplomové práce a veškerých formálních náležitostí naleznete přímo na stránce předmětu  A3M38DIP Diplomová práce.